TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Szukam…Znajduję…Pracuję…II

Gmina Kartuzy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach z dniem 31.12.2020 r. zakończył realizację Projektu pn. „Szukam…Znajduję…Pracuję…II”.

Projekt pn. „Szukam… Znajduję…Pracuję…II” nr umowy RPPM.06.01.02-22-0100/17-00 realizowany był od 01.09.2018r. do 31.12.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 921 302,56 zł

Celem projektu było zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Beneficjent projektu:

Gmina Kartuzy

Realizatorzy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach

Spółdzielnia Socjalną Pasja w Kartuzach

Gmina Kartuzy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach, informuje, iż posiada instytucjonalną zdolność do realizacji zadań Klubu Integracji Społecznej oraz zachowuje trwałość projektu przez co najmniej okres odpowiadający okresowi realizacji.

Trwałość projektu zachowana będzie poprzez:

 • dysponowanie bazą potencjalnych pracodawców oraz osób poszukujących pracy wraz z identyfikacją ich kompetencji, umiejętności i kwalifikacji. Baza będzie do dyspozycji KIS w zakresie pozyskiwania nowych pracowników.
 • dysponowanie bazą praktyk, staży i ofert pracy w firmach.

W ramach działań Klubu Integracji Społecznej oferujemy Państwu:

 • Warsztaty psychologiczne
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Grupy wsparcia
 • Pomoc finansowa
 • Klub wolontariatu „WARTO”
 • Ubezpieczenie NNW
 • Korepetycje dla dzieci
 • Opieka nad dziećmi na czas udziału w zajęciach
 • Catering na czas udziału w projektach
 • Doradztwo zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Kursy zawodowe

Osoba do kontaktu

Centrum Wsparcia Społecznego

ul. Gdańska 15 Kartuzy

Joanna Kwidzińska

Tel. 798-808-262

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1 

2

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 23 listopada Burmistrz Kartuz, Mieczysław Grzegorz Gołuński, podpisał umowę na dofinansowanie projektu "Szukam… znajduję… Pracuję… II" realizowanego przez Gminę Kartuzy (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach) w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach.

Projekt skierowany jest do 80 beneficjentów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy o pomocy społecznej. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, przez wdrażanie kompleksowego wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia (z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym). W ramach projektu uczestnicy będą kierowani do Klubu Integracji Społecznej w Kartuzach, w którym to otrzymają wsparcie w postaci: - praca socjalna - warsztaty psychologiczne - indywidualne poradnictwo psychologiczne - warsztaty z doradztwa zawodowego - indywidualne poradnictwo doradztwa zawodowego - warsztaty z wizażu i stylizacji - wizyty studyjne do podmiotów ekonomii społecznej - kursy zawodowe - staże zawodowe - trening opiekuńczo-wychowawczy - klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży Wartość projektu: 1 mln 083 tys. 885 zł i 37 gr. Wartość dofinansowania: 921 tys. 302 zł i 56 gr. Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.