W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 23 listopada Burmistrz Kartuz, Mieczysław Grzegorz Gołuński, podpisał umowę na dofinansowanie projektu "Szukam… znajduję… Pracuję… II" realizowanego przez Gminę Kartuzy (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach) w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach.

Projekt skierowany jest do 80 beneficjentów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy o pomocy społecznej. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, przez wdrażanie kompleksowego wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia (z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym). W ramach projektu uczestnicy będą kierowani do Klubu Integracji Społecznej w Kartuzach, w którym to otrzymają wsparcie w postaci: - praca socjalna - warsztaty psychologiczne - indywidualne poradnictwo psychologiczne - warsztaty z doradztwa zawodowego - indywidualne poradnictwo doradztwa zawodowego - warsztaty z wizażu i stylizacji - wizyty studyjne do podmiotów ekonomii społecznej - kursy zawodowe - staże zawodowe - trening opiekuńczo-wychowawczy - klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży Wartość projektu: 1 mln 083 tys. 885 zł i 37 gr. Wartość dofinansowania: 921 tys. 302 zł i 56 gr. Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.