Organizujemy kursy z języka angielskiego i niemieckiego o różnej specjalizacji, na wszystkich poziomach zaawansowania . Lekcje mogą mieć profil konwersacyjny, praktycznej nauki języka angielskiego bądź szkolny. Organizujemy zajęcia indywidualne jak i kursy grupowe.