Certyfikowane kursy księgowości w Centrum Edukacji Ekspert Warszawa w sposób kompletny przygotowują do wykonywania zawodu księgowego. Sprawdzeniem nabytych kompetencji jest egzamin kończący kurs. Absolwenci naszych kursów otrzymują Certyfikaty z kodem zawodu, wydawane na drukach MEN, które są potwierdzeniem nabycia wiedzy i umiejętności księgowych. Kursy księgowości z kodem zawodu zwiększają zaufanie pracodawców do pracownika jako specjalisty w dziedzinie rachunkowości a tym samym zwiększają szanse na zatrudnienie. Z kolei certyfikacja umiejętności księgowych dla kierowników biur rachunkowych zwiększa zaufanie klientów biur rachunkowych. W czasach coraz większej komplikacji przepisów prawno-podatkowych fakt ten nie budzi zdziwienia.