Szkolenie BHP nie jest jedynie formalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Szkolenie to powinno stanowić istotny element przygotowania pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy. Obowiązkiem pracownika jest znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

Spółdzielnia socjalna „Pasja” realizuje swoje cele poprzez nakierowanie na działania związane ze szkoleniem okresowym w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie. Prowadzi również ocenę ryzyka zawodowego, która bada wszystkie aspekty pracy zagrożenia w środowisku pracy, doradztwo w zakresie BHP, stały nadzór BHP, przeprowadzanie audytów, prowadzenie aktualnych analiz stanu Bhp, sporządzanie protokołów powypadkowych, wykonywanie instrukcji BHP i regulaminów pracy, szkolenia wstępne ogólne, szkolenia okresowe, szkolenia tematyczne