Spółdzielnia Socjalna „Pasja” rozpoczęła swa działalność w lutym 2014 r., dając zatrudnienie pięciu osobom wcześniej wykluczonym społecznie i zawodowo. Wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie zawodowe stanowiły atut potencjalnych członków, którzy wcześniej swoje zarobki opierali głównie na umowach cywilnoprawnych i luźnych zleceniach, a dzięki założeniu Spółdzielni uzyskali możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Znając realia funkcjonowania osób wykluczonych społecznie i zawodowo oraz ich pozycję i możliwości na rynku pracy, również w odniesieniu do własnych doświadczeń, Spółdzielnia nakierowała swoje działania głównie na tą właśnie grupę odbiorców.

Spółdzielnia Socjalna „Pasja” obecnie w większości realizuje projekty Unijne ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz osób nieaktywnych zawodowo, głównie bezrobotnych oraz osoby biernie zawodowo, poprzez ścieżki wsparcia motywacyjnego oraz kursy kwalifikacyjne: kursy księgowości, kursy kadr i płac, kursy pracownika administracyjno-biurowego, kursy językowe, tak aby przygotować do wejścia na rynek pracy w tym również do samodzielnego prowadzenia działalności. Świadczy usługi w zakresie szkoleń oraz innych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, także ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej działalności, osób fizycznych i ubezpieczeń komunikacyjnych. Swoje działania prowadzi na obszarze całego Województwa Pomorskiego, współpracując z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Centrami Pomocy Rodzinie, Urzędami Pracy, Centrami Integracji Społecznej, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz innymi podmiotami jak chociażby Towarzystwem Pomocy Św. Brata Alberta w Gdańsku, Centrami Usług Społecznych.

Jako jednostka prowadząca szkolenia uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz status Centrum Kształcenia Ustawicznego zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Kartuzach oraz posiada wypracowaną bazę wykwalifikowanych trenerów i szkoleniowców z uprawnieniami do prowadzenia szerokiego wachlarza szkoleń zawodowych , co znacznie ułatwia zwiększenie działań w tym rodzaju działalności.

Zlecenia na szkolenia „Pasja“ pozyskuje głównie na otwartym rynku poprzez udział w zapytaniach ofertowych i przetargach. Dysponuje doskonale przygotowanymi pracownikami, biegłymi w organizacji szkoleń od strony administracyjnej. Współpracuje z wykwalifikowanymi trenerami z zakresu szkoleń zawodowych, motywacyjnych, autoprezentacyjnych i innych, stale poszerzając ich bazę, dostosowując zakres świadczonych usług od pojawiających się nowych ofert.

Obecnie w Spółdzielni Socjalnej „Pasja” pracuje 13 osób dzieląc między siebie obowiązki pracowników administracyjnych, koordynatorów działań projektowych, organizatorów  szkoleń oraz wykładowców.