O nas

Spółdzielnia Socjalna „Pasja” zawiązała się w lutym 2014 r., dając zatrudnienie pięciu osobom wcześniej wykluczonym społecznie i zawodowo. Wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie zawodowe stanowiły atut potencjalnych członków, którzy wcześniej swoje zarobki opierali głównie na umowach cywilnoprawnych i luźnych zleceniach, a dzięki założeniu Spółdzielni uzyskali możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Znając realia funkcjonowania osób wykluczonych społecznie i zawodowo oraz ich pozycję i możliwości na rynku pracy, również w odniesieniu do własnych doświadczeń, Spółdzielnia nakierowała swoje działania głównie na tą właśnie grupę odbiorców.

Spółdzielnia Socjalna „Pasja” świadczy usługi w zakresie szkoleń oraz innych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, także ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej działalności, osób fizycznych i ubezpieczeń komunikacyjnych. Swoje działania prowadzi na obszarze całego Województwa Pomorskiego, współpracując z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Centrami Pomocy Rodzinie, Urzędami Pracy, Centrami Integracji Społecznej, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz innymi podmiotami jak chociażby Towarzystwem Pomocy Św. Brata Alberta w Gdańsku, Caritasem Archidiecezji Gdańskiej czy Towarzystwem Ekonomicznym.

Jako jednostka prowadząca szkolenia uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz status Centrum Kształcenia Ustawicznego zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

Zlecenia na szkolenia „Pasja“ pozyskuje głównie na otwartym rynku poprzez udział w zapytaniach ofertowych i przetargach. Dysponuje doskonale przygotowanymi pracownikami, biegłymi w organizacji szkoleń od strony administracyjnej. Współpracuje z wykwalifikowanymi trenerami z zakresu szkoleń zawodowych, motywacyjnych, autoprezentacyjnych i innych, stale poszerzając ich bazę, dostosowując zakres świadczonych usług od pojawiających się nowych ofert.

Obecnie w Spółdzielni Socjalnej „Pasja” pracuje 9 osób dzieląc między siebie obowiązki pracowników administracyjnych, koordynatorów działań projektowych, organizatorów  szkoleń oraz wykładowców.